O nas

SCHROTTWOLF

Vodstvo

Ekipa pisarne

Ekipa odlagališča

Ekipa voznikov tovornjakov

Ekipa barvnih kovin

Vaš specialist za kovine, demontažo in odlaganje.

Državno nagrajeno podjetje v 4. generaciji je bilo ustanovljeno leta 1940. Mednarodno se ukvarjamo z odkupom in prodajo ter sortirano predelavo odpadnega nelegiranega železa in jekla, legiranega odpadnega materiala, odpadnega litega železa in barvnih kovin ter z zbiranjem in ustrezno reciklažo starih motornih vozil.

Zagotavljanje zabojnikov velikosti do 38 m³ ter urejeno odlaganje industrijskih, poslovnih in kosovnih odpadkov, plastike, papirja, kartona, lesa, stekla in mineralnega gradbenega drobirja, elektronskega odpada in starih naprav predstavlja drugo področje dejavnosti.

Naši usposobljeni zaposleni in učinkovit vozni park, razporejen na dveh lokacijah, so osnova za naše izjemne storitve.

Nemotena predelava, točen, okolju prijazen odvoz in ustrezna reciklaža nam dajejo možnost predelave številnih vrst odpadnih materialov.

Načela kakovosti

Naša korporativna politika sledi dolgoročnim ciljem. Temelji na zahtevah trga in kupca.

  • Zadovoljstvo strank je cilj našega dela
  • Vsak posameznik je odgovoren
  • Zaupanje, usposobljenost in motivacija so načela podjetja
  • Ne moremo si privoščiti slabe kakovosti

Za izpolnjevanje teh načel ima naše podjetje tudi certifikat ISO 9001:2015.

Recikliranje odpadkov

ODPADEK IMA VREDNOST, KI JE OPREDELJENA KOT CENA ODPADKA

Ostanki so odpadki – odpadki, ki imajo vrednost. Odpadki nastanejo, ko vsakdanji predmeti ne opravljajo svoje funkcije. Artikli običajno ne ustrezajo več zahtevam in so zato neuporabni. Če odmislite vsakdanji predmet, ostane surova masa, ki nima ne oblike ne funkcije. S tega vidika ta masa ali snov v opazovalčevi predstavi neizogibno pridobi vrednost.

Ostanki, predelani in očiščeni, so surovina, ki je potrebna za izdelavo izdelkov. Tisti vsakdanji predmeti, ki na splošno sčasoma postanejo odpadki.
Ljudje za urejanje svojega življenja potrebujejo veliko virov. Cene teh virov ali surovin na splošno temeljijo na zakonih trga, in sicer na ponudbi in povpraševanju. Cene surovin, s katerimi se trguje na borzah, so torej opredeljene v dnevnih cenah. Glede na pomanjkanje naravnih surovin zaradi vedno večjega povpraševanja ni presenetljivo, če se cene recikliranih surovin povišajo. Odpadki imajo vrednost.

CENA ODPADA – IZRAČUNA PO ELEMENTU, KOLIČINI, ČISTOSTI IN KAKOVOSTI

Ker predelava in s tem ponovna uporabnost odpadkov zahteva strokovno znanje strokovnjakov za odpadke in je tehnično zapletena, se dobljene surovine razlikujejo po čistosti in kakovosti, kar neposredno vpliva na ceno. Ne glede na to, ali gre za elektroodpadke, odpadni baker, medenino, aluminij, svinec, odpadne avtomobile ali cink – vsaka vrsta odpadkov zahteva strokovno znanje strokovnjaka za odpadke in tehnično opremo za izdelavo uporabnega, visokokakovostnega izdelka, ki bo dosegel dobro ceno.

RECIKLIRANJE ODPADA IMA PRIHODNOST

Naraščajoče cene surovin in vse večje povpraševanje po surovinah ter upadanje naravnih virov nenehno vodijo k ponovnemu premisleku. Recikliranje odpadkov ima prihodnost, ki je smiselna.

60 % potreb po surovinah v ZDA in Evropi (EU) že pokrivajo surovine, pridobljene z recikliranjem odpadkov.

RECIKLIRANJE JE EKONOMSKO IN OKOLJSKO SMISELNO

Poleg boljše in optimalne izkoriščenosti surovinskega potenciala je proizvodnja surovin z reciklažnimi procesi bistveno bolj energetsko učinkovita od pridobivanja rud iz naravnih nahajališč. Energija, potrebna za recikliranje aluminija, je na primer le 5 % v primerjavi s pridobivanjem aluminija iz naravnih virov.